Opas hautajaisten järjestämiseen

”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta

huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan.” (Joh. 14:1-2)

Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa arjen. Myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Luopumisen hetkellä voimme jättää oman ja kuolleen läheisenkin elämän suurempiin käsiin. Jeesuksen sanoman kautta meillä on toivo jälleennäkemisestä. Surun keskellä tärkeää on ystävien ja läheisten tuki.

Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin muunkinlaisen tuen tarpeeseen.

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan saattaa läheinen viimeiselle matkalle. Poisnukkunutta läheistä voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun.

Muistilista hautajaisjärjestelyistä:

suruviesti läheisille
sanomakellojen soitto
papin, siunausajan ja
paikan sekä hautapaikan varaus
hautaustoimistossa asiointi (mm. arkku, arkun koristelu /uurna)
tila ja tarjoilu muistotilaisuutta varten
hautauslupa seurakuntaan
kuolinilmoitus lehteen, hautajaisiin kutsuminen
papin tapaaminen ja siunaustilaisuuden suunnittelu
musiikki (sovitaan kanttorin tai papin kanssa)
mahdollinen käsiohjelma
muistotilaisuuden suunnitteleminen
muistopöytä (valokuva vainajasta, kukat, kynttilä)
suruliputus

Hautajaisten jälkeen:

kiitoskirje tai kiitos lehdessä
väliaikainen risti haudalle, muistomerkin hankinta
perunkirjoitus  3 kk:n kuluessa kuolemasta (mm. virkatodistukset srk:sta, kuitit hautajaiskuluista)
haudanhoitosopimus

Siunausajan ja –paikan sopiminen / muistotilaisuus

Siunausaika, -paikka ja siunaava pappi sekä muistotilaisuuden pitopaikka sovitaan kirkkoherranvirastossa, samoin sanomakellojen soitto. Siunauksia/hautauksia toimitetaan Laitilassa pääasiassa perjantaisin klo 13:00 ja lauantaisin klo 10:00 ja 12:00. Siunaava pappi ottaa yhteyttä omaisiin ja sopii hautauskeskusteluajankohdan. Hänen kanssaan keskustellaan vainajasta, siunaus- ja muistotilaisuuden kulusta sekä halutuista virsistä. Mikäli halutaan tilaisuuksiin myös muuta musiikkia, siitä voi keskustella kanttorin kanssa.

Hautauslupa

Lääkäri antaa luvan hautaamiseen ja allekirjoittaa hautausluvan, joka toimitetaan virkateitse seurakuntaan. Joskus hautauslupa annetaan omaisille, jolloin he toimittavat sen seurakuntaan. Mikäli vainaja on toiselta paikkakunnalta, lupa hautaamiseen annetaan mukaan siirrettäessä vainaja Laitilaan, ja  lupa pitää toimittaa kirkkoherranvirastoon.

Sanomakellot

Sanomakellojen tarkoitus on kertoa seurakunnan jäsenen kuolemasta muille seurakuntalaisille. Kirkon kellojen soitto tapahtuu arkipäivisin kello 9:00, 9:10 jne. Vainajan muistoksi kellot soivat 7 minuuttia. Sanomakellojen soittopäivästä sovitaan kirkkoherranvirastossa.

Ilmoitus kirkossa

Seurakunnan jäsenen kuolemasta ilmoitetaan vainajan kotiseurakunnan kirkossa. Ilmoittaminen tapahtuu hautaan siunaamisen jälkeisen sunnuntain

klo 10 jumalanpalveluksessa . Kuolleiden nimet julkaistaan viikoittain myös seurakunnan kirkollisten ilmoitusten yhteydessä. Jos et halua läheisesi nimeä julkaistavan, mainitse asiasta kirkkoherranviraston virkailijalle.

Hautausmaat, hautapaikat  ja hautausmaksut

Hautapaikka-asiat  sovitaan seurakunnan virastossa hauta-asioita hoitavan henkilön kanssa. Hautapaikkoja (arkkuhauta/uurnahauta) luovutetaan 25- ja 50 vuodeksi ja hallinta-ajan ja hautausmaksun hinta määräytyy  vainajan asuinpaikkakunnan mukaan  (laitilalaiset / ulkopaikkakuntalaiset).

Laitilan seurakunnalla on kaksi hautausmaata: vanha hautausmaa Pyhän Mikaelin kirkon ympärillä keskustassa ja Laesaaren hautausmaa ja kappeli Salontie 24 , jonne keskustasta on matkaa n. 700 m.

Kirkon hautausmaa

Vanhalla hautausmaalla arkkuhautaus voidaan suorittaa vanhaan suvun hallussa olevaan hautapaikkaan, mikäli edellisestä hautauksesta on kulunut aikaa yli 20 vuotta. Uusille arkkuhaudoille ei vanhalla hautausmaalla ole tilaa. Uurnahautaus vanhaan arkkuhautaan voidaan tehdä jo aiemmin, koska hautaussyvyys uurnalle on matalampi ja uurnia arkkuhautaan mahtuu useita. Pyhän Mikaelin kirkkoon mahtuu  saattoväkeä n. 300 henkeä ja lisätuoleilla n. 400 henkeä.

Laesaaren hautausmaa

Laesaaren hautausmaalla vainaja voidaan haudata uuteen tai vanhaan arkkuhautaan. Laesaaressa on myös erillinen uurnahauta-alue. Laesaaren kappeliin mahtuu saattoväkeä n.  150 - 200  henkeä. Arkku tai uurna hankitaan hautaustoimistosta, samoin haudan havutuksessa tarvittavat havut, mikäli omaisilla ei ole mahdollisuus hankkia havuja esim. omasta metsästä. Hautaustoimiston henkilökunta huolehtii vainajan pukemisesta ja arkkuun laittamisesta sekä kuljetuksesta Laesaaren kappelin säilytystiloihin.

Kuolinilmoitukset ja hautajaiskutsu

Kuolinilmoitus voidaan julkaista sanomalehdessä. Jos ilmoitus on samalla kutsu muistotilaisuuteen, on aika ja paikka syytä kertoa. Jos kuolinilmoitus julkaistaan hautauksen jälkeen, voi samalla kiittää osanotosta. Ilmoitustekstin voi jättää lehden ilmoitusosastolle tai hautaustoimistoon, josta tiedot välitetään lehteen ja josta saa apua myös ilmoituksen laadintaan. Suruliputus Yleisen tavan mukaan kuolinpäivänä liputetaan vainajan kodissa ja usein myös työpaikalla. Hautauspäivänä lippu nostetaan puolitankoon vainajan kodissa sekä omaisten toivomuksesta myös muistotilaisuuden pitopaikassa.

Kaikkina vuodenaikoina liputus alkaa aikaisintaan kello 8 ja päättyy auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 21.

Kukkalaitteet

Kukkalaitteet ja tervehdykset esitetään yleensä talviaikaan kirkossa joko ennen tai jälkeen siunauksen tai sovittaessa haudalla. Jos kukat on laskettu jo kirkossa / kappelissa, ne asetetaan haudalla kummulle. Uurnahautauksessa kukkalaitteet asetetaan ja tervehdykset esitetään samalla tavalla kuin arkkuhautauksessa. Siunaustilaisuuden jälkeen kukat viedään hautausmaalle sille kohdalle, mihin uurna tullaan kätkemään. Tuhkaus tapahtuu mahdollisimman pian siunauksen jälkeen.

Seurakunta poistaa kukkalaitteet haudalta 2-3 viikon kuluessa hautauksesta vuodenajasta riippuen. Mikäli omaiset haluavat ottaa talteen muistonauhat ja –kortit, ne voi noutaa haudalta 2 viikon  aikana hautauksen jälkeen, muussa tapauksessa hautausmaan työtekijät hautaavat nauhat ja kortit  hautakiven alle haudan siistimisen yhteydessä.

Uurnan  laskeminen

Uurnan laskeminen tapahtuu omaisten kanssa sovittavana aikana yleensä siunauksesta parin viikon päästä. Seurakunnan puolesta tilaisuudessa on sovittaessa suntio, joka opastaa uurnan haudalle viemisessä ja laskemisessa. Yleensä läsnä ovat vain lähimmät omaiset.

Kantajat

Arkkuhautauksessa tarvitaan vähintään neljä, tavallisesti kuusi kantajaa. Suntio antaa kantajille tarpeelliset ohjeet.

Saattoväki

Saattoväki seuraa arkkua haudalle. Kukkien laskemisen jälkeen lauletaan virsi, jonka jälkeen omaiset esittävät saattoväelle kutsun muistotilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuus voidaan järjestää kotona, seurakunnan tiloissa tai jossain muussa tilaisuuteen soveltuvassa tilassa ja sinne siirrytään hautauksen jälkeen. Tilaisuudessa on tapana tarjota saattoväelle kahvia ja leivonnaisia tai toisinaan myös ruokaa. Muistotilaisuudessa voidaan pitää puheita, esittää musiikkia ja veisata virsiä. Tapana on myös lukea omaisille toimitetut adressit. Pappi ja kanttori osallistuvat muistotilaisuuteen, jos näin on etukäteen sovittu.

Haudan hoito

Haudan hoito on mahdollista antaa seurakunnan huoleksi. Haudanhoitovaihtoehtoja ovat vuosihoito tai määräaikainen hoito viideksi tai kymmeneksi vuodeksi, myös pelkkä kasteluhoito on mahdollinen.

Muistomerkki

Muistomerkin hankinnasta päättävät omaiset. Kun sellainen halutaan hankkia, asiasta kannattaa keskustella seurakunnan puutarhurin kanssa, koska muistomerkkejä koskevat tietyt säännöt, joissa on kyse lähinnä hautausmaan kokonaisilmeestä - esim. pohjakiven pituus on  90-130 cm riippuen haudan leveydestä. Muistokiven paikalle tuominen on suositeltavaa aikaisintaan  5-6 kk:n kuluttua hautauksesta.

Laesaaren uurnahauta-alueella ei käytetä yksittäisiä muistomerkkejä vaan tiedot vainajasta kaiverretaan metallilaattaan, jonka koko on  tarkkaan määritelty. Laatta kiinnitetään sille varattuun paikkaan, riviin muiden laattojen kanssa.