Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn, joka on ilosanoman viemistä niille jotka eivä sitä vielä tunne sekä lähimmäisen auttamista lähellä ja kaukana.

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki Tyttö pallon kanssavalta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. ” ( Matt. 28: 18-20 )

Lähetyskäsky on annettu meille kaikille. Lähetystyö on kirkon päätehtävä ja näin ollen pidämmekin lähetystä yllä kaikissa seurakunnan työmuodoissa.


Lapsille kerrotaan lähetystyöstä seurakunnan kerhoissa ja pidämme lähetystyötä esillä myös rippikouluissa, kouluissa ja päiväkodissa. Järjestämme pieniä lähetysnäyttelyitä joiden avulla kerromme kaukaisten lasten elämästä. Erityisen mieluisia hetkiä ovat nimikkolähettien vierailut kouluissa jolloin lapset saavat tietoa lähetin työstä lähetyskentällä.

Lähetystyön tulee pystyä vuoden aikana kokoamaan huomattava vapaaehtoinen kannatus seurakunnan nimikkolähettien työhön. Mukaan pitäisi saada entistä suurempi joukko lähetyksestä innostuvia seurakuntalaisia. Lähetystyötä pidetään esillä kaikissa ikäryhmissä eli lasten, nuorten, työikäisten ja vanhusten parissa tehtävässä toiminnassa.

 

Seurakuntamme nimikkolähettejä ovat:

Pia & Tero Ruotsala, Kambodza, SLS 
Päivi & Hiroaki Yoshimura, Japani, SLEY
Diakoniatyö Lähi-Idässä (SEKL) 

Lisätietoja lähetyssihteeri Tiina Saarelta p. 044-5689300