kokoaa ja aktivoi rippikoulun käyneitä nuoria usean vuoden ajan. Ensimmäi-senä vuonna toiminta on koulutusluonteista, jossa pyritään nostamaan nuo-ren tietoja ja taitoja sellaiselle tasolle, että hän voi selvitä innostajan tehtä-västä mm. rippileirillä. Seuraavina vuosina nuoret suunnittelevat ja toteutta-vat toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa.

 

Innostajatoiminnassa on tärkeää turvallisuus, yhteys, ilo ja nähdyksi tulemisen kokemus. Toiminta tukee nuoren persoonallista kasvua, itsetunnon kehittymistä ja vuorovaikutustaitoja.

Lisätietoja Pia Penttinen 050-5689217.

KESÄLLÄ INNOSTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN TÄSTÄ!