Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus, johon lapset kokoontuvat aikuisten seurakuntalaisten johdolla. Se on lapselle hiljentymisen, pyhän kokemisen ja pysähtymisen paikka. Lapsille annetaan mahdollisuus huomata, että elämässä on muutakin tärkeää kuin jatkuva meno.

Pyhäkoulussa lauletaan, leikitään, näytellään, rukoillaan jne.  Pyhäkoulutyö tukee kristillistä kasvatusta. Toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Ilman vapaaehtoisten pyhäkoulunopettajien työpanosta pyhäkoululla ei olisi tätäkään jalansijaa Laitilassa. Erittäin tärkeä osa on myös vanhemmilla, jotka kuljettavat tai lähettävät lapsensa pyhäkouluun.

Kun lapsuudessa koetut ja opitut asiat säilyvät ihmisen kaikkein sisimmässä ja vaikuttavat siellä koko elämän ajan, on pyhäkouluun sanan kylvö ilmeisestikin paljon merkittävämpää kuin sen osakseen saama arvostus.
Arvostavatko kodit pyhäkoulua edelleen niin, että lähettävät sinne lapsiaan, kun lasten ajankäytöstä kilpailevat yhä tiukemmin myös monet muut harrastukset ja viihdemuodot.