Rippikoulu käydään yleensä sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Kirkkoherran luvalla rippikoulun voi käydä vuotta aiemmin, mikäli nuori on koulussa rippikouluikäryhmän luokka-asteella.

Rippikoulun käyminen antaa oikeuden tulla konfirmoiduksi sekä äänioikeuden kirkollisissa vaaleissa 16-vuotiaana. Rippikoulun käyminen on edellytys kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen. Konfirmaatio oikeuttaa nuoren käymään itsenäisesti Herran pyhällä ehtoollisella, toimimaan kummina ja täysi-ikäisenä asettumaan ehdokkaaksi kirkollisisssa vaaleissa.

Rippikouluun ilmoittautumiset tapahtuvat edellisen vuoden toukokuussa. Rippikouluikäiset Laitilan seurakunnan jäsenet saavat kutsukirjeen kotiin. Rippikoulut alkavat syksyllä.

Aikuisrippikoulun käyminen on mahdollista milloin tahansa. Siinä kokoonnutaan vähintään 10 kertaa papin kanssa keskustelemaan Katekismuksen herättämistä ja muista kysymyksistä. Papeilta saa lisätietoja.