OMAISENSA MENETTÄNEET

Surun kohdatessa on mahdollista pyytää kahdenkeskistä keskustelua diatyöntekijän kanssa.

Seurakunta järjestää sururyhmän kerran vuodessa keväällä. Käytännössä on havaittu hyväksi, että läheisen kuolemasta olisi ennen ryhmään tuloa kulunut 2 - 6 kuukautta, ja yleensä ei kahta vuotta enempää. Ryhmässä on tavallisesti 4 - 8 jäsentä ja kaksi ohjaajaa.

Sururyhmä on tarkoitettu paikaksi, jossa surevalla on tilaa puhua surustaan ja ilmaista erilaisia surun tunteita. Ryhmässä pyritään antamaan surevalle aito kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Sururyhmä on vertaisryhmä, paikka jakaa kaikkea sitä, mitä läheisen kuolemaan liittyy. Ryhmät ovat vaitiolovelvollisia. Ne kokoontuvat tavallisimmin viisi kertaa, puolitoista tuntia kerrallaan. Ryhmän alkamisajasta kerrotaan tarkemmin seurakunnan ilmoitusten yhteydessä. Ryhmän alkamisesta voi kysyä myös suoraan diakoniatyöntekijöiltä.

Pyhäinpäivän iltatilaisuudessa muistetaan edellisen vuoden aikana poisnukkuneita seurakunnan jäseniä ja luetaan heidän nimet sekä sytytetään muistokynttilät.