VAPAAEHTOISTYÖ

Seurakunnan vapaaehtoistyössä voit toimia lähimmäisenä, ryhmän vetäjänä, talkoolaisena, käytännön palvelutehtävissä esim. keittiössä tai yhteisvastuukerääjänä. Kiinnostaako sinua vapaaehtoistoiminta? Sen puitteissa voit tavata ihmisiä, auttaa lähimmäisiäsi, pitää yllä hankittuja taitoja tai oppia uutta.

Vapaaehtoinen ei saa toiminnastaan rahapalkkaa. Kuitenkin vapaaehtoisten kokemus on se, että enemmän saa kuin antaa. Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen taidoin omaa persoonaansa ja omia taitojaan käyttäen yhdessä ammatti-ihmisten kanssa.

Seurakuntien vapaaehtoistoiminnassa saat ainakin seuraavat hyödyt/ilot:
Vapaaehtoiset kurssitetaan/perehdytetään, kylmiltään ei tarvitse toimeen tarttua.
Olet oikeutettu tukeen, ohjaukseen ja virkistystoimintaan.
Saat virikkeitä ja tukea myös muilta vapaaehtoisilta

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin.