Innostaja ja rippikoululainen

RIPPIKOULU

Rippikoulu käydään yleensä sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Kirkkoherran luvalla rippikoulun voi käydä vuotta aiemmin, mikäli nuori on koulussa rippikouluikäryhmän luokka-asteella.

Rippikoulun käyminen antaa oikeuden tulla konfirmoiduksi sekä äänioikeuden kirkollisissa vaaleissa 16-vuotiaana. Rippikoulun käyminen on edellytys kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen. Konfirmaatio oikeuttaa nuoren käymään itsenäisesti Herran pyhällä ehtoollisella, toimimaan kummina ja täysi-ikäisenä asettumaan ehdokkaaksi kirkollisissa vaaleissa.
Rippikouluun ilmoittautumiset tapahtuvat edellisen vuoden toukokuussa. Rippikouluikäiset Laitilan seurakunnan jäsenet saavat kutsukirjeen kotiin. Rippikoulut alkavat syksyllä.

Aikuisrippikoulun käyminen on mahdollista, milloin tahansa. Siinä kokoonnutaan vähintään 10 kertaa papin kanssa keskustelemaan Katekismuksen herättämistä ja muista kysymyksistä. Papeilta saa lisätietoja.


Mitä rippikoulun jälkeen

Tervetuloa mukaan jatkamaan yhteistä matkaa. Jokaiselle rippikoulun käyneelle lähetetään aina syksyn alussa kirje, jossa kerrotaan mahdollisuuksistasi olla mukana tukemassa seurakunnan työtä ja kasvamassa siinä itsekin.

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen