KODIN SIUNAAMINEN

Jo parin vuosikymmenen ajan on ollut mahdollisuus järjestää kodin siunaamisen tilaisuus. Koti voidaan siunata uuteen kotiin muuttamisen tai uuden kodin valmistumisen yhteydessä.

Lyhyimmillään kodin siunaaminen voidaan liittää lapsen kastamisen yhteydessä osaksi yhteistä esirukousta. Toisaalta kodin siunaamista varten voidaan järjestää myös oma erillinen tilaisuutensa.

Tilaisuuteen sisältyy laulua, raamatunlukua ja rukousta.

Papin voi kutsua toimittamaan kodin siunaamisen, mutta tilaisuuden voi toimittaa myös muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen.

Kodinsiunaus