Uusi kirkkolaki (652/2023) ja kirkkojärjestys (657/2023) tulivat voimaan 1.7.2023. Näiden myötä seurakunnan päätösten nähtävillä olo siirtyi yleiseen tietoverkkoon. Päätös pidetään yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Päätöksen nähtävillä pitämisessä otetaan huomioon salassa pidettäväksi säädetyt asiat ja jos viranhaltijan päättämä asia on kokonaan salassa pidettävä ei päätöstä julkaista verkossa. 

Laitilan seurakunnan viranhaltijapäätöksiin oikeutettuja viranhaltijoita ovat kirkkoherra ja talouspäällikkö.