Päiväkerolaisia aloittamassa hetkeä

PÄIVÄKERHOT

Päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan yhteistyössä hänen perheensä kanssa. Kerhossa lapset oppivat sosiaalista kanssakäymistä toimiessaan omissa ryhmissään. Ryhmässä syntyvät ystävyyssuhteet ovat lapselle tärkeitä, samoin lämmin suhde lastenohjaajiin. Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen. Kerhon monipuolisen toiminnan, laulujen, leikkien ja askartelun välityksellä lasten taidot ja tiedot lisääntyvät ja kehittyvät.
3-5 vuotiaiden kerhot kestävät 3 tuntia 2-3 kertaa viikossa.
Päiväkerhoa pidetään seuraavissa kerhopisteissä: Seurakuntakoti ( Kauppakatu 8) ja Itäkulman koulu.

Lisätietoja Mirkku Perkkola 0445253590  mirkku.perkkola@evl.fi