LESKET

Naisleskille ja miesleskille tarkoitetut omat vertaisryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa Kirkkokodilla tai muualla erikseen sovitussa paikassa. Kokoontumiset ovat vapaata yhdessäoloa. Ryhmät tekevät myös pieniä retkiä lähistölle ryhmäläisten toiveiden mukaan. Kokoontumiset ovat tiistaisin iltapäivällä. Osallistuminen on maksutonta, mutta retkistä ja ruokailuista voi tulla pieniä maksuja.